Imię:Agnieszka
Nazwisko:Brodowska
Tytuł naukowy:Mgr inż.
Stanowisko:Technolog
Telefon:+48 89 5245171
Fax:+48 89 5245171
Adres:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Biochemii Żywności
10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1
pokój nr 139

    slot 303