Bazę dydaktyczną i naukową Katedry stanowią obiekty znajdujące w Olsztynie, przy pl. Cieszyńskim 1. Są to:

  1. Laboratorium Chemii organicznej i Biochemii żywności,
  2. Laboratorium Chemii ogólnej,
  3. Pracownia analizy białka,
  4. Pracownia chromatograficzna,
  5. Pracownia proteomiczna,
  6. Pracownia spektrofotometryczna,
  7. Pracownia chemiczna,
  8. Pracownia analizy wagowej,
  9. Pracownia magisterska.