Szanowni Studenci!

W celu pobrania materiałów dotyczących realizacji ćwiczeń praktycznych, prosimy o korzystanie z platformy „Moodle” znajdującej się pod adresem: http://www.moodle.uwm.edu.pl.

Szczegółów dotyczących pobierania materiałów udzielają prowadzący zajęcia.

Pracownicy Katedry Biochemii Żywności