Szanowni Studenci!

W celu pobrania materiałów dotyczących realizacji ćwiczeń praktycznych, prosimy o korzystanie z platformy „MS Teams” po umożliwieniu przez nauczyciela akademickiego dostępu do zespołu.

Szczegółów dotyczących pobierania materiałów udzielają prowadzący zajęcia.

Pracownicy Katedry Biochemii Żywności