Rok akademicki 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY

Studia stacjonarne

Wykłady

KierunekPrzedmiotDzieńGodzina Prowadzący
TŻiŻCzBiochemia żywności (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć; s. 112, bl. 43)Śr1300-1445 Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
GSKChemia w gastronomii (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć; s. 112, bl. 43)Czw945-1115Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz
BPŻBiochemia żywności   (———————–)—–———Prof. dr hab. Anna Iwaniak
TŻiŻCzŻywność specjalnego przeznaczenia (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć; aula im. prof. E. Pijanowskiego, bl. 43)
Pn
Czw


1030-1300
1315-1445


Dr inż. Iwona Szerszunowicz
BiCŻPodstawy chemii w ocenie jakości żywności (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć; s. 112, bl. 43)Wt1100-1230Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz

Studia niestacjonarne

Wykłady

KierunekPrzedmiotDzieńGodzina Prowadzący
TŻiŻCz, II-stopieńWybrane zagadnienia z enzymologii (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zjazdów; s. 112, bl. 43)Pt1215-1345Prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak
TŻiŻCz, I-stopieńBiochemia żywności (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zjazdów; s. 502, bl. 43)Pt1430-1730Prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak

SEMESTR LETNI 2022/2023

Studia stacjonarne

Wykłady

KierunekPrzedmiotDzieńGodzinaKoordynator/Prowadzący
GSK  Biochemia żywności (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz  
FEEnzymology and bioinformatics (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)      Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz (MD)
Prof. dr hab. Anna Iwaniak (AI)
Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz (PM)  
BEnzyme technology and bioinformatics (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz (MD)
Prof. dr hab. Anna Iwaniak (AI)
Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz (PM)
TŻiŻCzChemia organiczna (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz  
TŻiŻCz, II-stopień  Wybrane zagadnienia z enzymologii (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)Prof. dr hab. Anna Iwaniak  
TŻiCZł, II-stopieńBiologiczne podstawy produkcji żywności i żywienia (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)Dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz  
GSKŻywność specjalnego przeznaczenia (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)Dr inż. Iwona Szerszunowicz (ISz)
Dr inż. Damir Mogut (DM)
WMElective courses: Adequacy, safety and oversight of the food supply; Food and nutrition, related diseases; Food, nutrition, physical activity and the prevention of cancer. (s.  , bl.  ) Prof. dr hab.  Anna Iwaniak (AI)
Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz (PM)

Seminaria

PrzedmiotDzieńGodzinaProwadzący
Doctoral Seminar (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)Prof. dr hab. Anna Iwaniak

Studia niestacjonarne

Wykłady

KierunekPrzedmiotDzieńGodzinaProwadzący
TŻiŻCzł, I-stopieńChemia organiczna (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz
TŻiŻCzłBiologiczne podstawy produkcji żywności i żywienia (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)Dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz  
TŻiŻCzł, II-stopieńŻywność specjalnego przeznaczenia (daty poszczególnych wykładów zgodnie z harmonogramem zajęć)Dr inż. Iwona Szerszunowicz (ISz)
Dr inż. Damir Mogut (DM)

Dokładne informacje na temat godzin oraz terminów ćwiczeń  z przedmiotów realizowanych w Katedrze Biochemii Żywności udostępnione są na stronie internetowej Wydziału (http://www.uwm.edu.pl/wnz) w zakładce “Studenci” po kliknięciu w “Plany zajęć dydaktycznych”.

Objaśnienia:

TŻiŻCzł – Technologia żywności i żywienie człowieka

TT – Towaroznawstwo

BI – Broker innowacji w przemyśle spożywczym

BiCŻ – Bezpieczeństwo i Certyfikacja żywności

GSK – Gastronomia – Sztuka Kulinarna

BPŻ – Bioinżynieria produkcji żywności (Makrokierunek)

FE – Food Engineering (w jęz. angielskim)

WM – zajęcia dla studentów Wydziału Nauk Medycznych

B – Biotechnology (w jęz. angielskim)