Imię:Justyna
Nazwisko:Bucholska
Tytuł naukowy: Dr inż.
Stanowisko:Adiunkt
E-mail:justyna.bucholska@uwm.edu.pl
Telefon:+48 89 523 47 75
ORCID:0000-0002-4312-6442
Adres:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Biochemii Żywności
10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1
pokój nr 126

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe

11.06.2008Mgr inż. technologii żywności, UWM w Olsztynie. Zatrudnienie na stanowisku asystenta-stażysty w Katedrze Biochemii Żywności
01.10. 2008Studia doktoranckie na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
01.10.2009Ztrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Biochemii Żywności
2012Dr inż. nauk rolniczych, specjalność: chemia i biochemia żywności
grudzień 2015Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
marzec 2019Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii Żywności, UW-M w Olsztynie

Działalność naukowo-badawcza

Bioinformatyka w badaniach składników żywności Analiza in silico białek żywności jako prekursorów biologicznie aktywnych peptydów (nowe kryteria oceny białek jako źródeł bioaktywnych peptydów, projektowanie procesów proteolizy w aspekcie uwalniania biologicznie aktywnych peptydów) Analiza in silico i in vitro alergennych białek żywności Analiza białek i peptydów metodami HPLC, LC-MS

Dorobek naukowy

37 publikacji naukowych

Członkostwo

Członek Rady Wydziału Nauki o Żywności w kadencji 2016-2020 Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej w kadencji 2016-2020. Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

    slot 5000 pgsoft