1.10.1966
Powołanie na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności samodzielnej Katedry Biochemii Żywności pod kierunkiem doc. dr hab. Piotra Masłowskiego (prof. 1973; prof. zw. 1986). Zespół dydaktyczny Katedry prowadzi zajęcia z Biochemii żywności (pierwszy przedmiot) ze studentami Wydziału Technologii Mleczarstwa i Żywności oraz Wydziału Rolniczego na studiach dziennych i zaocznych.
1.10.1969
Kierownictwo Katedry obejmuje doc. dr inż. Władysław Damicz (prof. 1978; prof. zw. 1986). Zajęcia dydaktyczne z Biochemii na Wydziale Rolniczym przejmuje zespół Katedry Fizjologii Roślin.
1.09.1970
Katedra Biochemii Żywności wchodzi w skład nowo utworzonego Instytutu Fizyki i Chemii Żywności jako Zakład Biochemii Żywności. Zespół dydaktyczny rozpoczyna prowadzenie zajęć z Chemii organicznej (drugi przedmiot).
1.10.1987
Kierownictwo Zakładu Biochemii Żywności obejmuje doc. dr hab. Henryk Kostyra (prof. zw. 1994).
1.11.1988
Zakład Biochemii Żywności staje się częścią integralną Instytutu Biotechnologii Żywności.
1.05.1989 – 30.09.2012
Kierownictwo Zakładu Biochemii Żywności obejmuje prof. dr hab. Jerzy Dziuba (prof. 1987; prof. zw. 1992).
1.10.1990
Pracownicy Zakładu w ramach zajęć z biotechnologii prowadzą zajęcia z przedmiotu: Wybrane zagadnienia z enzymologii (trzeci przedmiot).
1997
Przekształcenie Zakładu Biochemii Żywności w Katedrę Biochemii Żywności. Pracownicy Katedry Biochemii Żywności rozpoczynają prowadzenie zajęć z przedmiotu: Biotechnologia żywności – działy wybrane (czwarty przedmiot).
1.10.1998
Pracownicy Katedry Biochemii Żywności rozpoczynają prowadzenie zajęć z Chemii ogólnej (piąty przedmiot).
1999
Pracownicy Katedry Biochemii Żywności rozpoczynają prowadzenie zajęć z przedmiotu: Chemia organiczna z biochemią (szósty przedmiot).
01.01.2003
Katedra Biochemii Żywności staje się samodzielną jednostką organizacyjną.
01.10.2012

Kierownictwo Katedry Biochemii Żywności obejmuje prof. dr hab. Małgorzata Darewicz.