Imię:Piotr
Nazwisko:Starowicz
Tytuł naukowy:Mgr 
Stanowisko:Doktorant
E-mail:pointer86@wp.pl
Telefon:+48 89 5233307
Adres:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Biochemii Żywności
10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1
pokój nr 114, bl. 30

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe

2013Mgr biologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
2013Studia doktoranckie na Wydziale Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Działalność naukowo-badawcza

Badania proteomiczne i peptydomiczne wybranych białek żywności.

Dorobek naukowy

3 publikacje naukowe.

Hobby

Taniec towarzyski.

    QQPulsa