1. Darewicz M., Kostyra H., Dziuba J., 1998. Spectral properties changes in Faba Bean (Vicia Faba L.) proteins upon storage. Pol. J. Food Nutr. Sci., 7/48: 51-58.
 2. Dziuba J., Muzińska B., 1998. Effect of cold storage of milk on functional properties of casein. Pol. J. Food Nutr. Sci., 7/48: 485-492.
 3. Dziuba J., Muzińska B., 1998. An effect of the low temperature induced processes of dissociation on the molecular state of casein. Milchwissenschaft, 53: 551-555.
 4. Darewicz M., Dziuba J., Mioduszewska H., 1998. Some physicochemical properties and structural changes of bovine ß-casein upon glycation. Nahrung, 42: 213-214.
 5. Dziuba J., Darewicz M., Mioduszewska H., 1998. Physicochemical characteristic of different genetic variants of bovine ß-casein modified covalently by glucose, galactose and lactose. Pol. J. Food Nutr. Sci., 7/48: 166-171.
 6. Dziuba J., Smoczyński M., Dziuba Z., 1998. Fractal approach to the structure of different starch preparations. Pol. J. Fod Nutr. Sci., 7/48: 251-256.
 7. Żbikowska A., Dziuba J., Szerszunowicz I., 1998. Effect of mineral salts on molecular state and solubility of sodium proteinate. Pol. J. Food Nutr. Sci., 7/48: 241-250.
 8. Żbikowski Ż., Żbikowska A., Baranowska M., 1998. The effect of degree of whey protein denaturation and conditions of milk preparation on functional properties of yogurt. Nahrung, 42: 250-251.
 9. Chojnowski W., Dziuba J., Muzińska B., Darewicz M., 1998. Zapobieganie późnym wzdęciom serów dojrzewających poprzez dodatek preparatu Afilact do mleka. Prz. Mlecz., 10: 350-353.
 10. Dziuba J., Minkiewicz P., Iwaniak A., 1998. Białka żywności jako potencjalne źródło bioaktywnych peptydów. Nowa Medycyna, 16: 49-50.
 11. Dziuba J., Minkiewicz P., Nałęcz D., 1999. Biologically active peptides from plant and animal proteins. Pol. J. Food Nutr. Sci., 8/49: 3-16.
 12. Dziuba J., Minkiewicz P., Nałęcz D., Iwaniak A., 1999. Database of biologically active peptide sequences. Nahrung, 43: 190-195.
 13. Darewicz M., Mioduszewska H., Iwaniak A., Chojnowski W., 1999. Suitability of electrophoresis analysis (SDS-PAGE, IEF) for estimating the maturity of ripening cheeses. Natur. Sc., 3: 109-125.
 14. Dziuba J., Darewicz M., Mioduszewska H., Kruk A., Czerniewicz M., Czaplicka M., 1999. Selected physico-chemical and technological properties of milk from cows of Holstein-Fresian breed. Natur. Sc., 3: 45-60.
 15. Smoczyński M., Dziuba Z., Śmietana Z., Borowska J., Pierzynowska-Korniak G., 1999. Application of fractal analysis of microstructure of different food products. Natur. Sc. 3: 9-17.
 16. Dziuba J., Babuchowski A., Smoczyński M., Śmietana Z., 1999. Fractal analysis of caseinate structure. Inter. Dairy J., 9: 287-292.
 17. Darewicz M., Dziuba J., Mioduszewska H., Minkiewicz P., 1999. Modulation of physico-chemical properties of bovine ß-casein by nonenzymatic glycation associated with enzymatic dephosphorylation. Acta Alimentaria, 28: 339-354.
 18. Żbikowska A., Szerszunowicz I., 1999. Effect of whey addition to milk on functional properties of its powder. Pol. J. Food Nutr. Sci., 8/49 (4): 39-48.
 19. Darewicz M., Mioduszewska H., Kruk A., Czerniewicz M., Czaplicka M., 1999. Przydatność technologiczna mleka z krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej różnych regionów Polski. Przegląd Mleczarski, 8: 244-246.
 20. Darewicz M., Dziuba J., Caessens P. W. J. R., 2000. Effect of enzymatic hydrolysis on emulsifying and foaming properties of milk proteins – a review. Pol. J. Food Nutr. Sci., 9/50 (1), 3-8
 21. Minkiewicz P., Slangen C. J., Dziuba J., Visser S., Mioduszewska H., 2000. Identification of peptides obtained via hydrolysis of bovine casein by chymosin using HPLC and mass spectrometry. Milchwissenschaft, 55, 14-17
 22. Darewicz M., Dziuba J., Caessens P. W. J. R., Gruppen H., 2000. Dephosphorylation-induced structural changes in ß-casein and its amphiphilic fragment in relation to emulsion properties. Biochimie, 82, 191-195
 23. Darewicz M., Dziuba J., 2000. Improvement of ß-casein functionality by non-enzymatic glycation in relation to its structural changes. Czech J. Food Sci., 18, Special Issue, 122-123
 24. Darewicz M., Dziuba J., 2000. Functional properties of proteins and peptides in the context of their molecular characteristics. Natural Sci., 6, 7-23
 25. Dziuba B., Iwaniak A., 2000. Biologicznie aktywne peptydy-enzymatyczna synteza. BIBIT, 2 (20) 6-8
 26. Dziuba B., Babuchowski A., Niklewicz M., 2000. Effect of ethanol stress on lactobacilli. Pol. J. Food Nutr. Sci., 9/50 (4), 41-47
 27. Dziuba J., Darewicz M., 2000. Structural aspects of functional properties of milk proteins. Natural Sci., 4, 258-272
 28. Dziuba J., Smoczyński M., Dziuba Z., 2000. Fractal approach to microstructure of same food products. 6 Tagung fur Lebensmittelrheologie, Granum-Varlag, 11-17.
 29. Niklewicz M., Babuchowski A., Dziuba B., 2000, Migration of metal from surfaces of steel equipment used in food industry. Natural Sci., 6, 227-245
 30. Zdybel E., Iwaniak A., 2000. Food proteins as the source of peptides with antihypertensive activity. Natur. Sci., 6, 7-23
 31. Minkiewicz P., Dziuba J., Nałęcz D., 2000. Współczesne metody rozdziału i badania struktury białek i peptydów. Przem. Spoż., 54 (12), 34-37
 32. Żbikowska A., Żbikowski Z., 2000. Zawartości azotanów i azotynów w mleku surowym z różnych regionów kraju. Roczniki PZH, 2000: 51(1): 29-35.
 33. Dziuba J., Nałęcz D., Minkiewicz P., 2001. Metody wykrywania zafałszowań białkami mleka w preparatach i produktach sojowych. Przegl. Mlecz., 8, 335-337
 34. Dziuba J., Nałęcz D., Minkiewicz P., 2001. Reversed-phase high-performance liquid chromatography on-line with the second and fourth derivative ultraviolet spectroscopy as a tool for identification of milk proteins. Anal. Chim. Acta, 449, 243-252
 35. Darewicz M., 2001. The influence of enzymatic modifications of ß-casein on its structure and selected functional properties. Monography, 48, 1-88
 36. Dziuba J., Darewicz M., Dziuba Z., 2001. Action of alkaline and acid phospahatases on ß-casein. European J. of Biochemistry, 268(suppl): 242.
 37. Żbikowska A., Szerszunowicz I., 2001. Effect of heating of milk reconstituted from skim milk powder on denaturation of whey proteins. Natur. Sci., 8, 153-162
 38. Darewicz M., Dziuba J., 2001. The effect of glycosylation on emulsifying and structural properties of bovine ß-casein. Nahrung, 45(1): 15-20.
 39. Dziuba J., Iwaniak A., Dziuba Z., 2001. Releasing of bioactive peptides from food proteins families possessing similar profiles of potential biological activity. Ann. Nutr. Metab. 45(suppl), 242
 40. Dziuba J., Iwaniak A., Darewicz M., Niklewicz M., Minkiewicz P., 2002. Biologicznie aktywne peptydy z białkowych prekursorów pochodzenia zwierzęcego. Przegl. Mlecz. 4, 158-162
 41. Dziuba J., Iwaniak A., Darewicz M., Niklewicz M., 2002. Computer simulation of animal proteins proteolysis in the aspects of bioactive peptide obtaining. Pol. J. Natur. Sci., 10, 209-222
 42. Minkiewicz P., Dziuba J., Darewicz M., Mioduszewska H., 2002. Stability of reconstituted casein systems against calcium ions, high temperature and ethanol. Pol. J. Natur. Sci., 10: 223-229.
 43. Żbikowska A., Szerszunowicz I., 2002. Effect of heating on the molecular state of proteins in milk reconstituted from nonfat dry milk. Milchwissenschat, 57(1):28-33
 44. Kuncewicz A., Michalak J., Panfil-Kuncewicz H., Borejszo Z., Dziuba J., Mioduszewska H., 2002. Influence of microwave heating on the formation of proteolipids in milk. Milchwissenschaft, 57, 250-253
 45. Dziuba J., Darewicz M., Minkiewicz P., Panfil T., 2002. Application of SDS-polyacrylamide gel electrophoresis and reversed-phase-high-performance liquid chromatography on-line with the second and fourth derivatives UV spectroscopy in identification of ß-casein and its peptide fractions. Milchwissenschaft, 57, 497-502
 46. Żbikowska A., Szerszunowicz I., 2002. Influences of pH on proteolysis in water solutions of milk protein concentrate and composition of rennet gels. Pol. J. Natur. Sci., 11, 63-72.
 47. Żbikowska A., Szerszunowicz I., 2002. Effect on heating milk protein concentrate on enzymatic coagulation phase. Pol. J. Food Nutr. Sci., 11/52(4), 23-27.
 48. Dziuba J., Iwaniak A., Minkiewicz P., 2003. Computer-aided characteristics of proteins as potential precursors of bioactive peptides. Polimery, 48, 50-53
 49. Minkiewicz P., Dziuba J., Nałęcz D., 2003. Application of derivatives of UV spectra and similarity indices to identification of milk proteins separated using reversed-phase high performance liquid chromatography. Polimery, 48, 106-110.
 50. Dziuba J., Minkiewicz P., Darewicz M., Mioduszewska H., Dziuba Z., 2003. Action of chymosin on reconstituted casein systems. Acta Alimentaria, 32, 169-179.
 51. Minkiewicz P., Dziuba J., Czapliński M., 2003. Chromatograficzna charakterystyka frakcji peptydowych fermentowanych produktów mleczarskich. Biuletyn Naukowy UWM, 22, 51-54.
 52. Darewicz M., Dziuba J., Panfil T., Minkiewicz P., 2003. Zastosowanie parametrów spektroskopowych do identyfikacji peptydów. Biuletyn Naukowy UWM, 22, 55-58
 53. Darewicz M., Dziuba J., Panfil T., 2003. Bioaktywne składniki żywności funkcjonalnej w profilaktyce chorób nowotworowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 15, 201-209.
 54. Darewicz M., Dziuba J., Panfil T., 2003. Formation and stabilization of emulsion with ß-casein. (w) Food Rheology and Structure Eurorheo 2003 (ISBN: 3-905609-19-3) (eds. Fischer P., Marti I., Windhab E. J.), Laboratory of Food Process Engineering, Institute of Food Science and Nutrition, ETH Zurich, 357-358.
 55. Dziuba J., Iwaniak A., Niklewicz M., Minkiewicz P., 2003. Bovine ß-lactoglobulin and other lipocalin as the source of bioactive peptides. Current Topics of Proteins and Peptide Research, 5, 101-104.
 56. Dziuba J., Iwaniak A., Niklewicz M., 2003. Database of protein and bioactive peptide sequences – BIOPEP. www.uwm.edu.pl/biochemia.
 57. Żbikowska A., Szerszunowicz I., 2003. Effect of heating the solutions of milk protein concentrate on the composition of proteins. Ca and P in a gel network after rennet and acid-rennet coagulation. Pol. J. Food Nutr. Sci., 12/53(2), 37 – 41. www.feedinfo.com
 58. Żbikowska A., Szerszunowicz I., 2003. Effect of heating on the molecular state of proteins in water solutions of spary-dried milk retentate. Milchwissenschaft, 58 (11/12), 589-592.
 59. Leman J., Smoczyński M., Dołgań T., Dziuba Z., 2003. Fractal analysis of structure of beta-lactoglobulin preparations. Med. Fac. Landbouw. Univ. Gent, 68 (2b), 485-488.
 60. Żbikowska A., Szerszunowicz I., 2004. Effect of heating on the molecular state of proteins in milk reconstituted from nonfat dry milk after pH reduction to 6.0 and 5.4. Milchwissenschaft, 59 (1/2), 51-55.
 61. Dziuba J., Nałęcz D., Minkiewicz P., 2004. Chromatographic identification and determination of commercial milk protein preparations in mixtures with soybean protein isolate. Milchwissenschaft, 59, 366-369.
 62. Żbikowska A., Szerszunowicz I., Smyk B., 2004. Effect of pH on the composition and surface hydrophobicity of proteins forming the gel matrix during enzymatic coagulation of heated milk reconstituted from nonfat dry milk. Milchwissenschaft, 59 (7/8). 417-420.
 63. Żbikowska A., Szerszunowicz I., 2004. Effect of pH on the enzymatic phase of coagulation of heated milk reconstituted from nonfat dry milk. Milchwissenschaft, 59 (9/10). 483-485.
 64. Dziuba J., Niklewicz M., Iwaniak A., Darewicz M., Minkiewicz P., 2004. Bioinformatic-aided prediction for release possibilities of bioactive peptides from plant proteins. Acta Alimentaria, 33, 227-235.
 65. Dziuba J., Nałęcz D., Minkiewicz P., Dziuba B., 2004. Identification and determination of milk and soybean protein preparations using enzymatic hydrolysis followed by chromatography and chemometrical data analysis. Anal. Chim. Acta, 521, 17-24.
 66. Minkiewicz P., Pliszka B., Dziuba J., Oszmiański J., 2004. Second and third derivatives of UV spectra as a tool for identification of major anthocyanins from Aronia melanocarpa extract, separated using reversed-phase high-performance liquid chromatography. Collect. Czech. Chem. Commun., 69, 1443-1452.
 67. Minkiewicz P., 2004. Wykorzystanie metod wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektroskopii w nadfiolecie oraz spektrometrii mas w badaniach mechanizmu indukowanych cieplnie oddziaływań laktoglobuliny-ß, laktoalbuminy-α i kazeiny-κ. Rozprawy i monografie UWM Olsztyn, 95: 1-73.
 68. Minkiewicz P., Dziuba J., Niklewicz M., 2005. Protein homogeneity testing by reversed-phase high-performance liquid chromatography of reduced and non-reduced samples. Polimery, 50: 379-382.
 69. Dziuba J., Niklewicz M., Iwaniak A., Darewicz M., Minkiewicz P., 2005. Structural properties of bioactive animal protein fragments accessible for proteolytic enzymes. Polimery, 50: 424-428.
 70. Darewicz M., Dziuba J., Minkiewicz P., 2005. Some properties of ß-casein modified via phosphatase. Acta Alimentaria, 34: 403-415.
 71. Iwaniak A., Dziuba J., Niklewicz M., 2005.The BIOPEP database – a tool for the in silico method of classification of food proteins as the source of peptides with antihypertensive activityActa Alimentaria, 34: 417-425.
 72. Dziuba J., 2005. Strategy for protein and bioactive peptide analysis Acta Biochim. Pol., 52 (Suppl.): 147-148.
 73. Żbikowska A., Szerszunowicz I., Smyk B., 2005. Effects of pH on the surface hydrophobicity of proteins forming an enzymatic gel network in unheated and heated solutions of milk protein concentrates. Pol. J. Food Nutr. Sci., 14/55: 75-78.
 74. Darewicz M., Dziuba J., Minkiewicz P., Panfil T., 2005. Reversed-phase high-performance liquid chromatography on-line with second derivative ultraviolet spectroscopy as a tool for the identification of ß-casein. Milchwissenschaft, 60: 14-17.
 75. Darewicz M., Dziuba J., Panfil T., 2005. Application of the second derivatives of UV spectra for the identification of ß-casein hydrolysate components. Pol. J. Food Nutr. Sci., 14/55: 127-132.
 76. Leman J., Smoczyński M., Dołgań T., Dziuba Z., 2005. Fractal analysis of structure of cow and goat beta-lactoglobulin preparations. J. Food Sci. Technol. – Mysore, 42: 428-430.
 77. Darewicz M., Dziuba J., 2005. Advanced statistical methods as a new tool for data analysis in food and nutrition science. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 4 (1): 17-25.
 78. Darewicz M., Dziuba J., 2005. Struktura a właściwości funkcjonalne białek mleka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 43: 47-60
 79. Dziuba J., 2005. Strategia badania białek i bioaktywnych peptydów w „Enzymatyczna modyfikacja składników żywności”. Red. Kołakowski E., Bednarski W., Bielecki S., wyd. AR Szczecin, 219-237.
 80. Żbikowska A., Żbikowski Z., 2005. Nowe trendy w konserwacji żywności. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 1-2: 99-101.
 81. Żbikowska A., Żbikowski Z., 2005. Nowe trendy w kontroli żywności. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 1-2: 102-104.
 82. Żbikowski Z., Żbikowska A., 2005. Nowe trendy w przetwórstwie żywności. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 1-2: 104-106.
 83. Leman J., Dołgań T., Smoczyński M., Dziuba Z., 2005. Fractal characteristics of microstructure of b-lactoglobulin preparations and their emulsifying properties Electronic J. Pol. Agric. Univ., Food Sci. Technol., 8 (3): 29.
 84. Dziuba J., Iwaniak A., 2006. Database of protein and bioactive peptide sequences. in: „Nutraceutical proteins and peptides in health and disease” ed. Mine Y., Shahidi F., CRC – Taylor & Francis, Boca Raton – London – New York: 543-563.
 85. Darewicz M., Dziuba J., Dziuba M., 2006. Functional properties and biological activities of bovine casein proteins and peptides. Pol. J. Food Nutr. Sci., 15/56 (Suppl. 1): 79-86.
 86. Minkiewicz P., Dziuba J., Darewicz M., Nałęcz D., 2006. Application of high-performance liquid chromatography on-line with ultraviolet/visible spectroscopy in food science. Pol. J. Food Nutr. Sci., 15/56 (Suppl. 1): 145-153.
 87. Żbikowska A., Żbikowski Z., 2006. Stability of milk concentrates in hot coffee. Pol. J. Food Nutr. Sci., 15/56 (Suppl. 1): 253-258.
 88. Dziuba B., Babuchowski A., Niklewicz M., Brzozowski B., 2006. FTIR spectral characteristics of lactic acid bacteria – a spectral library. Milchwissenschaft, 61: 146-149.
 89. Darewicz M., Dziuba M., 2006. Effect of the structure of products of partial proteolysis of b-casein on their emulsifying properties. Pol. J. Natur. Sci., 20: 413-422.
 90. Minkiewicz P., Nałęcz D., Dziuba M., Litwic-Staniszewska J., 2006. Bovine a-lactalbumin identification based on a chemometrical analysis of the third derivatives of ultraviolet spectra obtained after separation by reversed-phase high-performance liquid chromatography. Pol. J. Natur. Sci., 20: 433-442.
 91. Dziuba M., Dziuba J., Minkiewicz P., 2006. Design of food protein proteolysis with a view to obtaining bioactive peptides. Pol. J. Natur. Sci., 21: 999-1020.
 92. Żbikowski Z., Żbikowska A., 2006. Wpływ baktofugacji na jakość proszku mlecznego. Inż. Aparat. Chem., 45: 77-78.
 93. Dziuba B., Babuchowski A., Nałęcz D., Niklewicz M., 2007. Identification of lactic acid bacteria using FTIR spectroscopy and cluster analysis. . Dairy J., 17: 183-189.
 94. Darewicz M., Dziuba J., 2007. Dietozależny charakter enteropatii pokarmowych na przykładzie celiakii. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 34: 5-15
 95. Dziuba B., Babuchowski A., Dziuba M., Nałęcz D., 2007. Identification of lactic acid bacteria using FTIR spectroscopy and artificial neural networks. Milchwissenschaft, 62: 28-31.
 96. Szerszunowicz I., Żbikowska A., 2007. Effects of pH on changes in the molecular state of proteins in heated solutions of dried milk retentate. Milchwissenschaft, 62: 80-83.
 97. Dziuba J., Nałęcz D., Minkiewicz P., Hanasiewicz A., 2007. Application of ultraviolet spectroscopy to discriminate wheat a/b- and g-gliadins separated with high-performance liquid chromatography – a short report. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57: 191-193.
 98. Iwaniak A., Minkiewicz P., 2007. Proteins as the source of physiologically and functionally active peptides. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 6 (3): 5-15.
 99. Konopka I., Fornal Ł., Dziuba M., Czaplicki S., Nałęcz D., 2007, Composition of proteins in wheat grain streams obtained by sieve classification. J. Sci. Food Agric., 87: 2198-2206.
 100. Darewicz M., Dziuba J., Minkiewicz P., 2007. Computational characterisation and identification of peptides for in silico detection of potentially celiac-toxic proteins. Food Sci. Technol. Int., 13: 125-133.
 101. Darewicz M., Dziuba J., 2007. Formation and stabilization of emulsion with A1, A2 and B b-casein variants. Eur. Food Res. Technol., 226: 147-152
 102. Dziuba M., Dziuba J., Iwaniak A., 2007. Bioinformatics-aided characteristics of the structural motifs of selected potentially celiac-toxic proteins of cereals and leguminous plants. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57: 405-414.
 103. Dziuba M., Darewicz M., 2007. Food proteins as precursors of bioactive peptides – division into families. Food Sci. Technol. Int., 13: 393-404.
 104. Baranowska M., Żbikowska A., Żbikowski Z., 2007. Wpływ lepkości koncentratu na cechy pełnego proszku mlecznego. Inż. Aparat. Chem., 46: 20-23.
 105. Żbikowska A., Baranowska M., Żbikowski Z., 2007. Wpływ lepkości koncentratu na cechy odtłuszczonego proszku mlecznego. Inż. Aparat. Chem., 46: 139-142.
 106. Żbikowski Z., Żbikowska A., 2007. Charakterystyka mikrostruktury cząstek proszku mlecznego oraz fazy przemian laktozy i wody. Przegl. Mlecz., 1: 12-14.
 107. Żbikowski Z., Żbikowska A., 2007. Właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne proszków mlecznych. Przegl. Mlecz., 2: 10-12.
 108. Żbikowska A., Żbikowski Z., 2007. Proces krystalizacji laktozy w proszkach mlecznych. Przegl. Mlecz., 3: 8-11.
 109. Żbikowska A., Żbikowski Z., 2007. Uszkodzenia cząstek, kleistość i zbrylenie w proszkach mlecznych. Przegl. Mlecz., 4: 10-12.
 110. Żbikowska A., Żbikowski Z., 2007. Wpływ reakcji biochemicznych w proszkach mlecznych na właściwości funkcjonalne. Przegl. Mlecz., 5: 10-14.
 111. Minkiewicz P., Dziuba J., Darewicz M., Iwaniak A., Dziuba M., Nałęcz D., 2008. Food peptidomics. Food Technol. Biotechnol., 46: 1-10.
 112. Dziuba J., 2008. Enzymy mleka. w „Mleczarstwo”, T. 1, red. S. Ziajka, Wyd. UWM, Olsztyn, 100-107.
 113. Dziuba J., Iwaniak A., Dziuba M., 2008. Białka mleka jako źródło bioaktywnych peptydów. w „Mleczarstwo”, T. 1, red. S. Ziajka, Wyd. UWM, Olsztyn, 133-151.
 114. Darewicz M., Dziuba J., Minkiewicz P., 2008. Celiac disease – background, molecular, bioinformatics and analytical aspects. Food Revs Int., 24: 311-329.
 115. Minkiewicz P., Dziuba J., Iwaniak A., Dziuba M., Darewicz M., 2008. BIOPEP database and other programs for processing bioactive peptide sequences. J. AOAC Int., 91: 965-980.
 116. Iwaniak A., Minkiewicz P., 2008. Biologically active peptides derived from proteins – a review. Pol. J. Food Nutr. Sci., 58: 289-294.
 117. Szerszunowicz I., Żbikowska A., 2008. Effects of heating spray-dried milk retentate solutions at pH 7.1 followed by reduction of pH to 5.4 on the molecular state of proteins.Milchwissenschaft, 63 (4): 378-381
 118. Żbikowska A., Żbikowski Z., 2008. Wpływ homogenizacji dwustopniowej koncentratu na cech instantyzowanego proszku mlecznego.Inż. Aparatura Chem., 47 (3): 41-43
 119. Żbikowska A., Żbikowski Z., 2008. Wpływ homogenizacji dwustopniowej na lepkość koncentratu z mleka pełnego. Inż. Aparatura Chem., 47 (1): 7-9
 120. Iwaniak A., Dziuba J., 2009. Analysis of domains in selected plant and animal food proteins – precursors of biologically active peptides. In silico approach. Food Sci. Technol. Int. 15 (2): 179-191
 121. Iwaniak A., Dziuba J., 2009. Animaland plant origin proteins as the precursors of peptides with ACE inhibitor activity. Proteins evaluation by means of in silico methods. Food Technol. Biotechnol., 47 (4): 441- 449
 122. Dziuba J., Minkiewicz P., Nałęcz D., Dziuba M., Szerszunowicz I., 2009. Reproducibility of twodimensional electrophoresis gel images of pea (Pisum sativun) seed proteins evaluated using scatter plots. Pol. J. Food Nutr. Sci., 59(2): 141-144
 123. Dziuba M., Dziuba B., Iwaniak A., 2009. Milk proteins as precursors of bioactive peptides. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 8(1), 71-90.
 124. Dziuba J., Fornal Ł. (red): 2009. Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności. WNT, Warszawa, str.476
 125. Żbikowska A., Żbikowski Z., 2009. Wpływ uwarunkowań fizykochemicznych I procesów technologicznych na pojemność buforową mleka. Przegl. Mlecz., 2: 12-16.
 126. Żbikowski Z., Żbikowska A., 2009. Charakterystyka pojemności buforowej mleka Przegl. Mlecz., 1: 4-8.
 127. MinkiewiczP., Dziuba J., Darewicz M., Iwaniak A., Michalska J., 2009. Online programs and databases of peptides and proteolytic enzymes – a brief update for 2007 – 2008. Food Technol. Biotechnol., 47(4): 345-355
 128. Iwaniak A., Dziuba B., 2009. Motifs with potencial activity in food proteins – BIOPEP database. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 8(3): 59-85
 129. Nałęcz D., Dziuba J., Minkiewicz P., Dziuba M., Szerszunowicz I., 2009. Identyfication of oat (Avena Sativa) and buckwhet (Fagopyrum Esculentum) proteins and their prolamin fractions using two-dimentional polyacrylamide gel electrophoresis. Eur. Food Res. Technol., 230: 71-78
 130. Dziuba J., Fornal Ł., (Red), 2009. Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności. str. 1-476
 131. Iwaniak A., Frydrychewicz J., 2010. Computer databases in classification and the characteristics of proteins as the source of bioactive peptides. pol. J. Food Nutr. Sci., 60(2): 139-146
 132. Borawska J., Warmińska-Radyko I., Darewicz M., 2010. Znaczenie i wykorzystanie rodzaju Propionibacterium w produkcji żywności i pasz. medycyna Wet., 66 (8): 534-537
 133. Dziuba J., Minkiewicz P., Darewicz M., Dziuba B., 2010. Milk proteins. In: Nolet L., Toldra F., (Eds), Handbook of Dairy Foods Analysis. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca raton – London – New York, pp. 79-107
 134. Dziuba M., Dziuba B., 2010. In silico analysis of bioactive peptides. In: Mine Y., Li-Chan E., Jiang B., Bioactive proteins and peptides as functional foods and nutraceuticals. Blackwell Publishing Ltd. and Institute of Food Technologistics, Boca Raton – London – New York, pp. 325-340
 135. Minkiewicz P., Dziuba J., Michalska J., 2011. Bovine meat proteins as potential precursors of biologically active peptides – a computational study based on the BIOPEP database. Food Sci. Techn. Inter., 17 (1): 39-45
 136. Darewicz M., Dziuba B., Minkiewicz P., Dziuba J., 2011. The preventive potential of milk and colostrum proteins and protein fragments. Food Rev. Inter. 27 (4): 357-388
 137. Dziuba J., Minkiewicz P., Mogut D., 2011. Determination of theoretical retention tims for peptides analyzed by reversed-phase high-performance liquid chromatography.Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 10 (2); 209-221
 138. Darewicz M., Dziuba J., Jaszczak L., 2011. Celiakia – aspekty molekularne, technologiczne, dietetyczne. Przemysł Spoż., 65 (1): 29-32
 139. Minkiewicz P., Dziuba J., Gładkowska I., 2011. Uptade of list of allergenic proteins from milk, based on local aminoacid sequences identity with known epitops fro milk proteins – a Short Reports. Pol. J. Food Nutr. Sci., 61 (1): 153-158
 140. Iwaniak A., Dziuba J., 2011. BIOPEP-PBIL tool in analysis of the strcture of biologically active motifs from food proteins. Food Technol. Biotechnol., 49 (1): 118-127
 141. Iwaniak A., 2011. Analiza zależności pomiędzy strukturą peptydów pochodzących z białek żywności a ich aktywnością inhibitorową wobec enzymu konwertującego angiotensynę. Ocena przydatności metod in silico w badaniach nad białkowymi prekursorami bioaktywnych peptydów. Seria Rozprawy i Monografie, Wyd. UWM w Olsztynie, str. 1-152
 142. Minkiewicz P., Dziuba J., Darewicz M., Michalska J., Mogut D., 2012. Potential and experimentally proven epitopes of allergenic proteins from food predicted epitopes in the BIOPEP database. Pol. J. Food Nutr. Sci., (in press)
 143. Dziuba B., Minkiewicz P., Darewicz M., 2012. Database on biologically active proteins and peptides. In: Hettiarachchy N. (Eds), Food proteins and peptides: chemistry, functionality, and commercialization. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton – London – New York, pp. 317-359
 144. Minkiewicz P., Dziuba J., Darewicz M., Bucholska, J., Mogut D., 2012. Evaluation of in silico prediction possibility of potential epitope sequences using experimental data concerning allergenic food proteins summarized in BIOPEP database. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 62, 151-157
 145. Minkiewicz P., Bucholska J., Darewicz M., Borawska J., 2012. Epitopic hexapeptide sequences from Baltic cod parvalbumin beta (allergen Gad c 1) are common in the universal proteome. Peptides, 38:105-109
 146. Darewicz M., Minkiewicz P., Dziuba M., Panfil T., 2012.  Zastosowanie drugich i czwartych pochodnych widm UV do identyfikacji niskocząsteczkowych frakcji produktów hydrolizy kazeiny-b przez plazminę. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (83): 151-160.
 147. Dziuba M., Minkiewicz P., Dąbek M., 2013. Peptides, specific proteolysis products as molecular markers of allergenic proteins – in silico studies. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 12: 101-112
 148. Minkiewicz P., Miciński J., Darewicz M., Bucholska J., 2013. Biological and chemical databases for research into the composition of animal source foods. Food Reviews International, 29: 321-351
 149. Darewicz M., Borawska J., Vegarud G. E., Minkiewicz P., Iwaniak A., 2014.  Angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity and ACE inhibitory peptides of salmon (Salmo salar) protein hydrolysates obtained by human and porcine gastrointestinal enzymes. International Journal of Molecular Sciences, 15(8): 14077-14101
 150. Iwaniak A., Minkiewicz P., Darewicz M., 2014. Food-originating ACE inhibitors, including antihypertensive peptides, as preventive food components in blood pressure reduction. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 13:114-134
 151. Darewicz M., Iwaniak A., Minkiewicz P., 2014. Biologicznie aktywne peptydy pochodzące z białek mleka. Medycyna Weterynaryjna, 70(6): 348-352
 152. Dziuba M., Nałęcz D., Szerszunowicz I., Waga J., 2014.Proteomic analysis of wheat a/A and b-gliadins. Czech J. Food Sci., 32 (5): 437-442
 153. Dziuba M., Nałęcz D., Dziuba B., 2014. Analiza in silico peptydów immunoaktywnych pochodzących z białek żywności – badania z wykorzystaniem bazy BIOPEP.   Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (96): 144-154
 154. Dziuba J., Szerszunowicz I., Nałęcz D., Dziuba M., 2014.Proteomic analysis of albumin and globulin fractions of pea (Pisum sativum L.) seeds.Acta Sci. Pol. Technol. Aliment.,  13 (2): 181-190
 155. Nałęcz D., Pagur J., Szerszunowicz I., 2014. Analiza in silico alergennych białek orzecha ziemnego (Arachis hypogaea L.), głównie Ara h 9, w prognozowaniu epitopów surowców roślinnych reagujących krzyżowo. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.6 (97): 39-49
 156. Borawska J., Darewicz M., Vegarud G. E., Iwaniak A., Minkiewicz P., 2015.  Ex vivo digestion of carp muscle tissue – ACE inhibitory and antioxidant activities of the obtained hydrolysates. Food & Function, 6: 211-218
 157. Minkiewicz P., Sokołowska J., Darewicz M., 2015. The occurrence of sequences identical with epitopes from the allergen Pen a 1.0102 among food and non-food proteins. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 65: 21-29
 158. Minkiewicz P., Iwaniak A., Darewicz M., 2015.  Using internet databases for food science organic chemistry students to discover chemical compound information. Journal of Chemical Education, 92: 874-876
 159. Iwaniak A., Minkiewicz P., Darewicz M., Protasiewicz M., Mogut D., 2015.  Chemometrics and cheminformatics in the analysis of biologically active peptides from food sources. Journal of Functional Foods, 16: 334-351
 160. Darewicz M., Borawska J., Minkiewicz P., Iwaniak A., Starowicz P., 2015. Biologicznie aktywne peptydy uwalniane z białek żywności. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 3 (100): 26–41
 161. Minkiewicz P., Darewicz M., Iwaniak A., Sokołowska J., Starowicz P., Bucholska J., Hrynkiewicz M., 2015. Common amino acid subsequences in a universal proteome-relevance for food science. International Journal of Molecular Sciences, 16: 20748-20773
 162. Minkiewicz P., Darewicz M., Iwaniak A., Borawska J., Bucholska J., Hrynkiewicz M., 2015. Biologicznie aktywne peptydy pochodzące z białek żywności: badania in silico, in vitro i in vivo, aspekty aplikacyjne oraz ocena bezpieczeństwa. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (102): 5-22
 163. Bucholska J., Darewicz M., Minkiewicz P., Starowicz P., 2015. Nadwrażliwość pokarmowa białek ryb. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 583:  23-34
 164. Borawska J., Darewicz M., Vegarud G. E., Minkiewicz P., 2016.  Antioxidant properties of carp (Cyprinus carpio L.) protein ex vivo and in vitro hydrolysates. Food Chemistry, 194: 770–779
 165. Bucholska J., Minkiewicz P., 2016. The use of peptide markers of carp and herring allergens as an example of detection of sequenced and non-sequenced proteins. Food Technology and Biotechnology, 54: 266-274
 166. Iwaniak A., Minkiewicz P., Darewicz M., Sieniawski K., Starowicz P., 2016. BIOPEP database of sensory peptides and  acids. Food Research International, 85: 155-161
 167. Iwaniak A., Minkiewicz P., Darewicz M., Hrynkiewicz M., 2016.  Food protein-originating peptides as tastants – Physiological, technological, sensory, and bioinformatic approaches. Food Research International,  89: 27-38
 168. Darewicz M., Borawska J., Pliszka M., 2016. Carp proteins as a source of bioactive peptides – an in silico approach. Czech Journal of Food Sciences , 2:111-117
 169. Borawska, J., Darewicz, M., Pliszka, M., Vegarud, G.E.: 2016. Antioxidant properties of salmon (Salmo salar L.) protein fraction hydrolysates revealed following their ex vivo digestion and in vitro hydrolysis. Journal of the Science of Food And Agriculture,  96: 2764-2772