Imię:Anna
Nazwisko:Iwaniak
Tytuł naukowy:Prof. dr hab. inż.
Stanowisko:Profesor badawczo-dydaktyczny
E-mail:ami@uwm.edu.pl
Telefon:+48 89 5233722
Fax:+48 89 5233722
ORCID0000-0001-5068-0428
Adres:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Biochemii Żywności
10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1
pokój nr 135

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe

1995Mgr inż. technologii żywności, AR-T w Olsztynie. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Biochemii Żywności
1999Nagroda Zespołowa (I stopnia) Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej
12.1999Staż dotyczący zastosowania wysokosprawnej chromatografii cieczowej (ang. High Performance Liquid Chromatography -HPLC) w Shimadzu GmbH, Duisburg, Germany
2001Stypendium dla pracowników wyróżniających się aktywnością przy realizacji projektu „Zastosowanie enzymów hydrolitycznych do wytwarzania peptydów czynnych biologicznie z mniej wykorzystanych surowców białkowych.” Projekt KBN nr 021/P06/99/08
1.12.2001-1.03.2002Staż naukowy w European Bioinformatics Institute w Hinxton Cambridgeshire (Wielka Brytania) odbyty w ramach stypendium naukowego im. M. Curie.
05.2002Dr inż. nauk rolniczych. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii Żywności, UW-M w Olsztynie.
2003Nagroda III stopnia Rektora UWM za pracę doktorską
03.2004Stypendium Fundacji Członków Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk
01.07.2005-24.12.2005Staż naukowy na Uniwersytecie British Columbia w Vancouver (Kanada) w ramach stypendium fundacji Mr. and Mrs. Dekaban.
2006Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
2007Stypendium dla pracowników wyróżniających się szczególną aktywnością naukową, której wynikiem jest realizacja projektu „Studia nad strukturą a aktywnością peptydów o wybranej aktywności biologicznej”.
2007Ekspert Programów Komisji Europejskiej ” „Food Quality and Safety 2”
2008Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za działalność organizacyjną.
26.01-14.02.2009Krótkoterminowy staż naukowy w  Institute of Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Tartu (Estonia)  finansowany przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie.
2010Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
wrzesień 2010Wizyta studyjna w The Faculty of Food and Nutritional Sciences, University of Porto (Portugalia) w ramach programu NOBEL.
luty 2012dr hab. nauk rolniczych.
kwiecień 2013Staż dydaktyczny w Agricultural University of Athens (Grecja) finansowany w ramach programu Erasmus.
kwiecień 2014Zatrudnienie na stanowisku  profesora  nadzwyczajnego, UW-M w Olsztynie.
maj 2014Profesor wizytujący w Agricultural University of Athens (Grecja) (program Erasmus).
grudzień 2015Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osięgnięcia w dziedzinie dydaktycznej.
grudzień 2016Nagroda I-stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osięgnięcia w dziedzinie naukowej.
grudzień 2017Nagroda II-stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osięgnięcia w dziedzinie naukowej.
grudzień 2018Nagroda II-stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osięgnięcia w dziedzinie naukowej.
styczeń 2019Profesor nauk rolniczych
listopad 2019 – październik 2020Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności  i Żywienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
styczeń – grudzień 2020Guest Editor specjalnego numeru pt. „New Trends in Environmental Engineering, Agriculture, Food Production, and Analysis” czasopisma Applied Sciences. https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/EEAFPA
lipiec 2020Topic Editor czasopisma Applied Sciences (ISSN: 2076-3417; wydawnictwo MDPI). https://www.mdpi.com/journal/applsci/topic_editors
listopad 2020 – grudzień 2021Guest Editor specjalnego numeru pt. „Special Issue on Bioactives in Different Commodities (Part II) Dairy czasopisma Journal of Food Biochemistry. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17454514/homepage/special-issue-call-for-papers#Bioactive-Dairy
listopad 2020Redaktor czasopisma Nutraceuticals (https://www.mdpi.com/journal/nutraceuticals/editors)
styczeń 2023 – grudzień 2026Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności  i Żywienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działalność naukowo-badawcza

Komputerowa analiza białek żywności jako prekursorów biologicznie aktywnych peptydów w tym: bazy danych biocząsteczek, nowe kryteria oceny białek, projektowanie procesów proteolizy w aspekcie pozyskiwania bioaktywnych peptydów Strukturalne aspekty sekwencji aminokwasowych w białkach – prekursorach bioaktywnych peptydów Zastosowanie metod bioinformatycznych w analizie funkcjonalnych i strukturalnych relacji między białkami Bioinformatyka Chemometria i chemoinformatyka

Dorobek naukowy

256 publikacji naukowych, 1 skrypt akademicki

Członkostwo

European Peptide Society; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

    slot88