Imię:Dorota
Nazwisko:Nałęcz
Tytuł naukowy:Dr inż.
Stanowisko:Adiunkt
E-mail:dota@moskit.uwm.edu.pl
Telefon:+48 89 5233780
ORCID

0000-0003-2115-0094

Adres:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Biochemii Żywności
10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1
pokój nr 128

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe

1995Mgr inż. technologii żywności, AR-T w Olsztynie. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Biochemii Żywności
1999Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
2002Dr inż. nauk rolniczych specjalność technologia i biochemia żywności, UW-M w Olsztynie.
2003Nagroda Zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
01.2004Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii Żywności, UW-M w Olsztynie
2006Dyplom Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
2007Stypendium dla pracowników wyróżniających się szczególną aktywnością naukową, której wynikiem jest realizacja projektu „Molekularne biomarkery – produkty specyficznej proteolizy jako narzędzia oceny zdrowotnej jakości produktów żywnościowych. Projekt nr PBWN N 312 286333”.
2008Dyplom Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

Działalność naukowo-badawcza

Izolowanie i oczyszczanie białek alergennych żywności (m.in. pszenicy, owsa, gryki, grochu)Komputerowa symulacja proteolizy białek żywnościIdentyfikacja białek mleka za pomocą specyficznej proteolizy oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowejWykrywanie i określanie niskich stężeń białek mleka krowiego w preparatach białek soi z zastosowaniem nowoczesnej metody chromatograficznej, spektroskopii w nadfiolecie i analizy chemometrycznejChemometryczna analiza peptydowych profili specyficznej proteolizy białek żywnościWyznaczanie wyróżników chromatograficzno-spektralnych prolamin pszenicy do ich identyfikacji i oznaczanie obecności toksycznego białka w surowcach i produktach żywnościowychZastosowanie technik elektroforetycznych, chromatograficznych i spektrofotometrycznych do rozdziału i identyfikacji białek żywnościAnaliza elektroforetyczna 2D-PAGE białek alergennych żywnościProteomika

Dorobek naukowy

40 publikacji naukowych oraz 1 ekspertyza

Członkostwo

Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Nauki o Żywności w latach 2008-2012.

    Slot nusa