Imię:Iwona
Nazwisko:Szerszunowicz
Tytuł naukowy:Dr inż.
Stanowisko:Adiunkt
E-mail:iwona.szersz@uwm.edu.pl
Telefon:+48 89 5233780
ORCID0000-0002-9803-9100
Adres:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Biochemii Żywności
10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1
pokój nr 128

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe

1994Mgr inż. technologii żywności, AR-T w Olsztynie. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Biochemii Żywności
2001Dr inż. nauk rolniczych specjalność technologia i biochemia żywności, UW-M w Olsztynie
01.2004Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii Żywności, UW-M w Olsztynie.
2004Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
2008Nagroda Rektora Uniwerstytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za działalność organizacyjną.

Działalność naukowo-badawcza

Zmiany stanu molekularnego białek mleka wywołane ogrzewaniem i obniżaniem pH oraz ich wpływ na enzymatyczną koagulacjęZastosowanie technik elektroforetycznych do analizy białek żywności

Dorobek naukowy

29 publikacji naukowych, 1 skrypt akademicki

    DANASLOT