Aktualnie kadrę Katedry Biochemii Żywności stanowi 14 osób, w tym 8 pracowników naukowo-dydaktycznych, 4 pracowników inżynieryjno-technicznych, 2 doktorantów. Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych tworzą: 2 profesorów tytularnych, 1 profesor nadzwyczajny, 4 doktorów oraz 1 asystent.

W Katedrze od chwili powstania do dnia dzisiejszego habilitowało się 6 osób (Jerzy Dziuba 1978 r., Henryk Kostyra 1984 r., Alicja Żbikowska 1992 r., Małgorzata Darewicz 2002 r., Piotr Minkiewicz 2005 r., Anna Iwaniak, 2012 r.). Stopień doktora uzyskało dotąd 30 osób.

Należy dodać, że 18 osób, które uzyskały stopień doktora nie pracuje już w Katedrze (2 osoby są na emeryturze, pozostałe osoby przeszły do innych jednostek dydaktyczno-badawczych bądź znalazły zatrudnienie w innych zawodach).

Oprócz tej grupy pracowników, w Katedrze zatrudnieni są pracownicy inżynieryjno-techniczni, którzy są niezbędni do właściwej realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w jednostce. Panie  mgr inż. Agnieszka Brodowska, mgr inż. Monika Pliszka, mgr inż. Magdalena Bagińska i inż. Renata Uchal przygotowują zajęcia laboratoryjne z prowadzonych w Katedrze przedmiotów.