31.05.1950
Rozporządzeniem Rady Ministrów powołano do życia Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie z połączenia Wyższych Szkół Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi i Cieszynie.
Wrzesień 1950
Minister Szkół Wyższych i Nauki zarządza w olsztyńskiej WSR utworzenie wydziałów Rolniczego, Zootechnicznego i Mleczarskiego.
2.10.1950
Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Studia rozpoczyna 1200 studentów.
1951
Utworzenie Wydziału Rybackiego.
1956
Uczelnia zyskuje częściową autonomię, przeprowadzone są pierwsze wybory rektora i prorektorów oraz dziekanów i prodziekanów.
1961
Studia w Uczelni podejmują pierwsi studenci zagraniczni: z Jugosławii, Ghany, Egiptu, Korei i Wietnamu.
1967
Utworzenie wydziałów Weterynaryjnego i Geodezji.
1969
Uczelnia występuje z inicjatywą powołania wydziałów Mechanicznego i Budownictwa Lądowego. Powołanie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie.
1.09.1970
Powołanie do życia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie wydziałów Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego.
1.10.1972
Rozporządzeniem Rady Ministrów WSR zostaje przemianowana na Akademię Rolniczo-Techniczną.
1989
Sejm RP nadaje Akademii Rolniczo-Technicznej imię Michała Oczapowskiego.
1.09.1995
W Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie rozpoczyna funkcjonowanie Wydział Zarządzania.
15.07.1997
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu AR-T, na którym podjęto uchwałę o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie z połączenia trzech uczelni wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie.
29.04.1998
Powołanie przez Ministra Edukacji Narodowej Zespołu do spraw Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie.
9.07.1999
Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1.09.1999
Przekształcenie Akademii Rolniczo-Technicznej w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, z udziałem Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warmińskiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie i innych olsztyńskich ośrodków naukowych.
1.10.1999
Pierwsza inauguracja UWM. W skład Uniwersytetu wchodzi 12 wydziałów. Uczelnia rozpoczyna działalność zatrudniając 2778 osób, w tym 1657 nauczycieli akademickich, z których 385 to profesorowie i doktorzy hab. (174 profesorów tytularnych), 450 asystenci. Liczba studentów ogółem wynosi około 25000.