1945
W Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie powstaje zalążek obecnego Wydziału Nauki o Żywności – Wydział Mleczarsko-Serowarski.
wrz-50
Utworzenie Wydziału Mleczarskiego w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie.
2.10.1950
Studia na Wydziale Mleczarskim rozpoczyna 72 studentów.
27.11.1950
Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki tworzone są na Wydziale Mleczarskim katedry:
  1. Katedra Nauki o Mleku
  2. Katedra Mikrobiologii
  3. Katedra Technologii Mleczarskiej
  4. Katedra Technologii Serowarskiej
  5. Katedra Maszynoznastwa Mleczarskiego
  6. Zespołowa Katedra Ekonomiki Przemysłu Mleczarskiego.
1954
Utworzenie Zakładu Technologii Maślarstwa.
1959
Utworzenie Katedry Technologii Żywności i Przechowalnictwa.
1965
Wydział zyskuje uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora.
1966
Przekształcenie Wydziału Mleczarstwa w Wydział Technologii Mleczarstwa i Żywności. Początek funkcjonowania Katedry Biochemii Żywności.
1.09.1970
Reorganizacja struktury organizacyjnej Uczelni, w wyniku której z 253 samodzielnych katedr powstaje 18 instytutów wydziałowych, 2 instytuty międzywydziałowe i 10 katedr. Na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności powstają: Instytut Inżynierii i Biotechnologii Żywności, Instytut Fizyki i Chemii Żywności (wraz z Katedrą Biochemii Żywności), Katedra Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego.
1973
Zmieniono nazwę Wydziału Technologii Mleczarstwa i Żywności na Wydział Technologii Żywności.
1978
W ramach kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka obok „technologii mleczarstwa” pojawia się nowa specjalność „żywienie człowieka”. Wydział zyskuje uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego oraz prawo nauczania na wszystkich poziomach kształcenia.
1989
Na wydziale zaczynają funkcjonować dwie nowe specjalności: „biotechnologia żywności” i „technologia produktów roślinnych”.
1990
Utworzenie specjalności „technologia mięsa”.
1993
Powołanie nowej specjalności studiów: „zarządzanie i marketing”.
1995
Uchwałą Senatu Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego włączono do nowo utworzonego Wydziału Zarządzania.
28.11.1997
Senat AR-T. powołuje na Wydziale Technologii Żywności kierunek Towaroznawstwo o specjalności „kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej”.
1.09.1998
Zmiana nazwy Wydziału Technologii Żywności na Wydział Nauki o Żywności.
1.10.1999
Powołanie na Wydziale trzeciego kierunku studiów – Inżynieria Chemiczna i Procesowa ze specjalnością „inżynieria żywności”. Na Wydziale kształci się około 1800 studentów.