Imię:Małgorzata
Nazwisko:Darewicz
Tytuł naukowy:Prof. dr hab. inż.
Stanowisko:Profesor badawczo-dydaktyczny
E-mail:darewicz@uwm.edu.pl
Telefon:+48 89 524 51 71
Fax:+48 89 524 51 71
ORCID:0000-0001-6084-1985
Adres:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Biochemii Żywności
10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1
pokój nr 137

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe

1985Stypendium fundowane przez the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience odbyte w Technological Institute of Agricultural Plants, Lykovrissi, Amaroussio by Athens, Grecja. II miejsce w konkursie Primus inter Pares
1988Mgr inż. technologii żywności, AR-T w Olsztynie. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Biochemii Żywności
1992Dr inż. nauk rolniczych, AR-T w Olsztynie
1992Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora AR-T za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
1995Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biochemii Żywności
1997Staż naukowy w Danish Technological Institute, Kopenhaga, Dania
04.-07.1998Staż naukowy w Wageningen Agricultural University odbyty w ramach stypendium fundowanego przez Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education, Holandia
1999Nagroda Zespołowa II Stopnia Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej
2001Stypendium dla pracowników wyróżniających się aktywnością przy realizacji projektu „Zastosowanie enzymów hydrolitycznych do wytwarzania peptydów czynnych biologicznie z mniej wykorzystanych surowców białkowych.” Projekt KBN nr 021/P06/99/08”
2002Dr hab. w dziedzinie nauk rolniczych
2003Stypendium Rektora UWM dla pracowników wykazujących szczególną aktywność naukową, której wynikiem było zwiększenie kwoty na realizację projektu badawczego zamawianego „Zastosowanie enzymów hydrolitycznych do wytwarzania peptydów czynnych biologicznie z mniej wykorzystanych surowców białkowych.” Projekt KBN nr 021/P06/99/08”
01.11.2003Zatrudnienie na stanowisku profesora UWM
2003Nagroda II stopnia Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
2003Srebrny Krzyż Zasługi
2006Dyplom Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
2008Uzyskanie tytułu profesora nauk rolniczych.
01.10.2012Kierownik Katedry Biochemii Żywności, Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2008-2012; 2012-2016Prodziekan ds. nauki, wpsółpracy i studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2016-2020Dziekan Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działalność naukowo-badawcza

Wpływ przechowywania i suszenia nasion bobiku na stan molekularny i właściwości fizyko-chemiczne oraz funkcjonalne ich białek a także azotowych związków niebiałkowych,Badania właściwości fizyko-chemicznych, funkcjonalnych i strukturalnych białek z uwzględnieniem modyfikacji enzymatycznych (hydroliza, defosforylacja) oraz chemicznych (glikacja) wraz z matematyczną formalizacją zależności między strukturą i funkcją białek oraz peptydów,Badania nad identyfikacją białek i produktów ich hydrolizy za pomocą, elektroforezy, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektrometrii mas oraz spektroskopii w nadfiolecie,Badania molekularnych podstaw technologicznych i sensorycznych właściwości białek przede wszystkim w aspekcie produkcji serowarskiej,Badania in silico biologicznie aktywnych białek i peptydów w kontekście chorób dietozależnych wraz z tworzeniem systemu klasyfikacji białek jako prekursorów biologicznie aktywnych peptydów.

Dorobek naukowy

137 publikacji naukowych, 2 ekspertyzy, 1 skrypt akademicki

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

    RTP Gacor