Imię:Piotr
Nazwisko:Minkiewicz
Tytuł naukowy:Prof. dr hab.
Stanowisko:Profesor badawczo-dydaktyczny
E-mail:minkiew@uwm.edu.pl
Telefon:+48 89 5233715
ORCID

0000-0003-0481-1196

Adres:Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Biochemii Żywności
10-726 Olsztyn, Pl. Cieszyński 1
pokój nr 127

Wykształcenie i osiągnięcia zawodowe

1986Mgr chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Biochemii Żywności
1992Dr nauk rolniczych, AR-T w Olsztynie. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biochemii Żywności
01.-09.1995Staż naukowy w Netherlands Institute for Dairy Research, Ede, odbyty w ramach stypendium fundowanego przez Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education, Holandia
2005Dr hab. nauk rolniczych
2006Zatrudnienie na stanowisku profesora UWM w Katedrze Biochemii Żywności
2014Uzyskanie tytułu profesora nauk rolniczych

Działalność naukowo-badawcza

Wpływ modyfikacji na fizyko-chemiczne właściwości białek mleka, szczególnie wpływ glikozylacji na funkcjonalne właściwości kazeiny, Analiza białek i peptydów metodami HPLC, MS, UV, 2D-PAGE Proteomika Peptydomika żywności

Dorobek naukowy

101 publikacji naukowych, 1 skrypt akademicki, 1 rozdział w podręczniku, 9 ekspertyz naukowych

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Chemiczne: członek od 1984 Olsztyński Klub Wysokogórski: członek od 1987

    slot deposit pulsa 10 ribu